P. Stanislaw Stenka CR
Seelsorger - Polnische Katholische Mission in Nürnberg

Stanisław Stenka CR
Urodziłem się 07.11.1954 roku w Kościerzynie. Tutaj skończyłem szkołę podstawową i średnią. Kaszuby opuściłem w 1973 r. udając się do Radziwiłłowa Mazowieckiego do nowicjatu Zgromadzenia Zmartwychwstańców. Pierwsze śluby zakonne złożyłem 15 sierpnia 1974 r. W latach 1974-1980 studiowałem na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie. Diakonat otrzymałem 8 kwietnia 1979 r. w Poznaniu, a święcenia kapłańskie 15 czerwca 1980 r. w Krakowie.
Posługę kapłańską zacząłem w Poznaniu pełniąc przez rok (1980-81) funkcję wicerektora Niższego Seminarium Duchownego. Przez następne 11 lat (1981-1992) byłem zaangażowany w Ruch Światło-Życie prowadząc rekolekcje dla młodzieży najpierw w Stryszawie, a potem w Mszanie Górnej. W okresie wakacyjnym (lipiec-wrzesień) w rekolekcjach oazowych przez 15 dni brało udział około 600 osób młodzieży i studentów. W lutym 1986 r. zostałem ponadto rektorem duszpasterstwa parafialnego w Mszanie Górnej.
W 1992 r. zostałem skierowany do pracy polonijnej w Wiedniu. Razem z czterema innymi kapłanami ze Zgromadzenia Zmartwychwstańców posługiwałem wielotysięcznej rzeszy Polaków mieszkających na stałe czy czasowo w stolicy Austrii. W tym czasie (1992-1998) w niedzielnych mszach św. uczestniczyło około 6 tysięcy osób, a sam szczególnie byłem odpowiedzialny za prowadzenie Kręgów Rodzin Domowego Kościoła oraz wspólnoty modlitewnej.
O 1 września 1998 r. dołączyłem do zmartwychwstańców pracujących w diecezji Bamberg. Jestem odpowiedzialny za duszpasterstwo polskojęzyczne w Norymberdze i okolicy. Msze św. odprawiam w każdą niedzielę o godz. 9.00 w kościele św. Willibalda oraz o 12.00 w kościele św. Józefa. Uczestniczy w nich od około 900 do 1200 osób. Przez cały tydzień, codziennie, korzystamy także z pomieszczeń przy Harmoniestrasse 28A. Mamy tam do dyspozycji kaplicę, salę parafialną, kuchnię, bibliotekę, kawiarenkę, małą salkę oraz dwa pomieszczenia gospodarcze.